1. Šios sąlygos

1.1 Ką apima šios sąlygos. Tai yra sąlygos, kuriomis mes teikiame jums savo paslaugas.

1.2 Paslaugos. Nuorodos į „Paslaugas“ šiose sąlygose reiškia treniruotes, instruktavimą ir (arba) susijusias paslaugas, kurias perkate iš mūsų ir kurios gali apimti vieną ar daugiau iš šių dalykų :

(a) Asmeninės treniruotės – individualios sesijos su treneriu atletinio rengimo klube “Atletinė Meka”;

(b) Grupinės treniruotės – grupinės treniruotės su treneriu;

Šiose sąlygose esanti nuoroda į „treniruotė“ reiškia individualią asmeninę treniruotę ir grupinės treniruotės atletinio rengimo klube “Atletinė Meka”;

1.3 Kodėl verta sąlygas perskaityti. Prieš pateikdami mums užsakymą, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Šios sąlygos nurodo, kas mes esame, kaip teiksime jums Paslaugas, kaip jūs ir mes galime pakeisti ar nutraukti sutartį, ką daryti iškilus problemai ir kita svarbi informacija.

 1. Informacija apie mus ir kaip su mumis susisiekti

2.1 Kas mes esame. Esame IĮ”Atletinė Meka”, Lietuvoje registruota įmonė, kurios registracijos numeris 305729235 ir registruotas adresas adresu Naujoji Riovonių g. 19, Vilnius Lt-03153;

2.2 Kaip su mumis susisiekti. Galite susisiekti su mumis telefonu +37064045060 arba el. paštu atletine.meka@gmail.com;

2.3 Kaip galime su jumis susisiekti. Jei turėsime su jumis susisiekti, tai padarysime telefonu, skambindami arba „WhatsApp“ arba parašydami jums el. pašto adresu arba pašto adresu, kurį mums nurodėte užsakyme.

2.4 „Rašymas“ apima el. Kai šiose sąlygose vartojame žodžius „rašymas“ arba „parašyta“, tai apima el. laiškus.

 1. Sutarties pasirašymas

3.1 Sutartyje bus aprašyta informacija kaip:

(a) Tarp ko ir už kokias Paslaugas yra sudaroma ši sutartis
(b) Pilna kaina už Paslaugas;
(c) Bendras treniruočių skaičius;
(d) Treniruočių kiekis per savaitę;
(e) Aptartas ir patvirtintas tikslus treniruočių grafikas su tiksliais treniruočių pradžių laikais;
(f) Laiko terminas per kurį įsigytos treniruotės turi būti išnaudotos
(g) Treniruočių bei sutarties atšaukimo politika;
(h) Kliento ir trenerio pareigos sutarties galiojimo metu

3.2 Jei negalime priimti jūsų užsakymo. Jei negalėsime priimti jūsų užsakymo, apie tai jus informuosime ir neapmokestinsime už Paslaugas. Taip gali būti dėl netikėtų mūsų išteklių apribojimų, kurių negalėjome pagrįstai suplanuoti, arba dėl to, kad nustatėme klaidą paslaugų kainoje ar aprašyme arba dėl to, kad negalime suteikti jums Paslaugų pagal jūsų pateiktą informaciją, įskaitant jūsų sveikatos būklę ir medicininę kilmę, tokiu atveju mes jums pateiksime paaiškinimą.

 1. Pasirengimo fiziniam aktyvumui klausimynas (vadinamas PFAK)

4.1 Patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sąžiningai atsakėte į sveikatos klausimyną. Jūs sutinkate, kad mes turime teisę atsisakyti teikti Jums Paslaugas arba nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu sveikatos klausimyne pateikta informacija yra neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad Jūsų sveikatos klausimyne pateikta informacija reiškia, kad tai gali būti nesaugu mums teikti Jums Paslaugas.

 1. Sveikatos ir saugos sąlygos

5.1 Jūs suprantate ir sutinkate, kad:

(a) bet kokios jums pateiktos mitybos rekomendacijos yra skirtos kūno kompozicijai pagerinti, o ne jokioms medicininėms problemoms ar ligoms kurias jūs galite turėti;

(b) žmogaus kūnas yra sudėtingas ir nenuspėjamas, todėl teikiant Paslaugas jums kyla fizinio sužalojimo rizika.

5.2 Jūs patvirtinate, kad:

(a) kiek jums žinoma, esate mediciniškai ir fiziškai pajėgūs saugiai naudotis Paslaugomis; ir

(b) naudojant Paslaugas informuosite mus apie bet kokius jūsų sveikatos pokyčius ir iškilusias medicinines problemas, įskaitant tuos atvejus, kai blogai jaučiatės ir neatsižvelgiant į tai, ar problema yra nedidelė, nereikšminga. Tai taikoma visoms sąlygoms ir problemoms, nesvarbu, ar gavote medicininę diagnozę, ar ne.

5.3 Primygtinai rekomenduojame prieš pradedant naudotis paslaugomis kreiptis į kompetentingą, kvalifikuotą medicinos specialistą ir gauti jo patarimą, kad nustatytumėte bet kokias sveikatos ar medicinines problemas, kurios gali turėti įtakos jūsų naudojimuisi Paslaugomis, ir įsitikintumėte, kad Paslaugos yra tinkamos jums. Jūs sutinkate, kad pagal 13.2 skirsnį nesame atsakingi už jokią žalą ar žalą, kurią patiriate dėl to, kad naudojatės Paslaugomis, įskaitant atvejus, kai nusprendėte nepaisyti mūsų patarimų ir naudotis Paslaugomis nesikreipdami ir negaudami medicininės konsultacijos.

5.4 Bet koks patarimas, kurį gaunate iš mūsų, yra susijęs su treniruotėmis, mankšta ir mityba kūno sudėjimo tikslais ir nepakeičia medicinos specialisto patarimų.

 1. Jūsų teisės daryti pakeitimus

6.1 Jei norite pakeisti užsakytas Paslaugas, susisiekite su mumis. Informuosime, jei pakeitimas bus įmanomas. Jei įmanoma, mes jus informuosime apie bet kokius Paslaugų kainos, Paslaugų teikimo laiko ar bet kokio kito reikalo pasikeitimus, kurie būtų reikalingi dėl jūsų prašomo pakeitimo ir paprašysime patvirtinti, ar norite tęsti pasikeitimas.

 1. Mūsų teisės daryti pakeitimus

7.1 Nedideli paslaugų pakeitimai. Mes galime pakeisti Paslaugas:

(a) Kartkartėmis mums gali tekti pakeisti jūsų paskirtą trenerį;

 1. b) Reaguoti į atitinkamų įstatymų ir reguliavimo reikalavimų pasikeitimus;

 2. c) atlikti nedidelius pakeitimus ir patobulinimus; ir

(d) jei jūsų medicininė ir sveikatos būklė pasikeičia tiek, kad reikia keisti Paslaugas.

 1. Paslaugų teikimas

8.1 Kada teiksime treniruotes. Kai patvirtinsime jūsų užsakymą el. paštu, patvirtinsime jūsų įsigytų treniruočių skaičių (jei taikoma) ir datas, iki kurių tos treniruotės turi būti panaudotos. Jei nepasinaudosite treniruotėmis per nurodytą laikotarpį, mes neprisiimame įsipareigojimo teikti jums alternatyvių seansų.

8.3 Pasiliekame teisę atsisakyti teikti paslaugas, susijusias su treniruotėmis, jei nesumokėjote.

8.4 Mes neatsakome už vėlavimus, kurių mes negalime kontroliuoti.

 1. Jūsų teisės nutraukti sutartį

9.1 Su treniruotėmis susijusių Paslaugų sutartį visada galite nutraukti po to, kai užsakymas buvo priimtas, bet dar nesumokėjus už Paslaugas. Galite bet kada susisiekti su mumis, kad nutrauktume Paslaugų sutartį prieš suėjus pirmajam mokėjimui, tačiau tam tikromis aplinkybėmis už tai galime imti tam tikras sumas, kaip aprašyta 10.3 punkte.

9.3 Kas atsitiks, jei atšauksite treniruotes. Pasiliekame teisę apmokestinti jus už bet kurią užsakytą treniruotę, kuri atšaukiama įspėjus prieš 48 valandas ar mažiau arba kurios neatšaukiate ir nedalyvaujate. Tokiu atveju, kad klientas neprarastų pinigų, mums reikės rašytinio, spausdinamo įrodymo, kad užsakyta treniruotė buvo atšaukta įspėjus daugiau nei prieš 48 valandas.

9.4 Neatvykimas į treniruotę. Jei nedalyvausite treniruotėje arba nesusisiekite su “Atletinė Meka” 30 dienų, pasiliekame teisę perskirstyti jūsų trenerį ir galite prarasti pageidaujamus treniruočių laikus. Jums gali tekti palaukti, kol atsilaisvins treneris, kad galėtumėte tęsti treniruotes.

 1. Mūsų teisės nutraukti sutartį

10.1 Mes galime nutraukti sutartį, jei ją pažeisite. Mes galime bet kada nutraukti sutartį parašydami jums, jei:

(a) neatliekame mums jokio mokėjimo suėjus terminui ir vis tiek neatliekame mokėjimo per 7 dienas po to, kai priminsime, kad reikia sumokėti – daugiau informacijos rasite 12 skyriuje;

(b) per pagrįstą laiką nuo to momento, kai mes to paprašėme, nepateiksite mums informacijos, kurios mums reikia Paslaugoms teikti, pavyzdžiui, sveikatos klausimyno užpildymo; arba

(c) nesinaudojate Paslaugomis iki galiojimo pabaigos datų, apie kurias jums buvo pranešta raštu, kaip išsamiau paaiškinta 8.1 ir 8.2 skyriuose aukščiau.

10.2 Galime nustoti teikti Paslaugas. Galime jums parašyti, kad praneštume, kad nustosime teikti Paslaugas. Mes jus informuosime ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Paslaugų sustabdymo ir grąžinsime visas sumas, kurias iš anksto sumokėjote už Paslaugas, kurios nebus teikiamos. Išskirtinėmis aplinkybėmis savo nuožiūra pasiliekame teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą.

10.3 Mes galime imti administravimo mokestį už asmeninių treniruočių išlaidų grąžinimą. Jei “Atletinė Meka” sutinka dėl ypatingų aplinkybių atšaukti treniruotes, jums bus grąžinta likusi neišnaudotų treniruočių suma, atėmus €30,00 EUR administravimo mokestį. Tai nepakeičia anksčiau pateikto 1.2 punkto, už visas treniruotes, kurios nebus atšauktos per 48 valandas, bus taikomas visas mokestis.

11 Kaina ir apmokėjimas

11.1 Kur rasti Paslaugų kainą. Treniruočių paketų kainas galite rasti www.atletinemeka.lt svetainėje arba teiraukitės el. Paštu atletine.meka@gmail.com

11.2 Prieš perkant treniruočių paketą, rekomenduojama apsilankyti įžanginėje treniruotėje;

11.3 Apmokėjimai už treniruočių paketus galimi tik per banko pavedimą į “Atletinė Meka” įmonės sąskaita. Įmones banko sąskaita LT777300010167410873;

11.4 Apmokėjimas už treniruočių paketus galį įvykti tik po fizinio sutarties pasirašymo, per 7 darbo dienas.

11.5 Nuolaidos. Savo nuožiūra galime suteikti nuolaidas. Bet kokia nuolaida jums bus patvirtinta raštu.

 1. Kaip galime naudoti jūsų asmeninę informaciją

13.1 Kaip mes naudosime jūsų asmeninę informaciją. Mes naudosime jūsų pateiktą asmeninę informaciją:

(a) teikti Paslaugas;

(b) apdoroti jūsų mokėjimą už tokias paslaugas; ir

(c) jei sutikote su tuo užsakymo proceso metu, informuoti jus apie panašius mūsų teikiamus produktus ir paslaugas, tačiau susisiekę su mumis galite bet kada nebegauti šių pranešimų.

13.2 Mūsų privatumo politikos sąlygos taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos tvarkome teikdami jums Paslaugas.

Vidpadžių grąžinimas

Pinigai už vidpadžius negrąžinami, jei jie buvo dėvimi, higienos tikslais. „Atletinė Meka“ grąžins visas sumokėtas sumas už gaminį, kuris yra brokuotas arba sugadintas. Visi pažeisti gaminiai, per dešimt (10) dienų nuo pristatymo turi būti pranešti raštu ir su nuotraukomis el. paštu atletine.meka@gmail.com. Grąžinamos prekės turi būti nepriekaištingos būklės ir tinkamos perparduoti, kad būtų grąžinti pinigai. Galite grąžinti užsakymą per dešimt (10) dienų, jei jūsų užsakytas dydis netinka. Tokiu atveju bus imamas 20% papildomas mokestis. Mes nepadengiame grąžinimo siuntimo išlaidų. Pinigai negrąžinami už prekes, kurios buvo sugadintos ar pablogėjusios kokybės tiek, kad jos netinkamos perparduoti.

Jei jums reikia pagalbos renkantis dydį arba turite klausimų, mes esame pasiruošę padėti, rašykite mums adresu atletine.meka@gmail.com

Paslaugų teikimo sąlygos